در ورزش زیاده روی نکنید

493x335_9_least_effective_exercises_sideshow

بله واقعا ممکن است در یک کار خوب زیاده روی کرد، حتی در ورزش. گزارشات نشان می دهند که ورزشکاران حرفه ای اغلب نسبت به سرماخوردگی و دیگر بیماری ها در دوره ای که تحت تمرین های فشرده هستند حساس تر می شوند. مطالعات اخیر همچنین می گویند که سیستم ایمنی بدن می تواند به واسطه ی ورزش شدید و خسته کننده ضعیف شود. پس اگر در سال های اخیر ورزش چندانی نکرده اید مراقب باشید.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 21 آبان 1395 توسط