چگونه مغز را بطور طبیعی آرام کنیم

computerized-image-of-human-brain

آرام کردن مغز به طور طبیعی:

وقتی ورزش می کنید احساس متفاوتی پیدا می کنید حالت روحی تان تغییر می کند و بهتر می شود. این تفاوت نه تنها یک واکنش روانی به این حقیقت است که کار خوبی را برای بدنتان انجام می دهید بلکه به شکل فیزیولوژیکی نیز هست.

وقتی ورزش می کنید بدنتان اندروفین تولید می کند به طور تحت اللفظی مورفین از درون بدن که می تواند احساس سلامت و وانهادگی آرام بخشی را ایجاد کند. این احساس مثبت به شما کمک می کند به گونه ای موثر با استرس و تاثیرات آن تطبیق یابید.

این مطلب توسط سایت فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 18 آبان 1395 توسط