غذاهایی که بر استرس اثر می گذارند

freshly-baked-chocolate-chip-cookies

عادات غذایی بیشتر مردم عالی نیست. غذا خوردن شما احتمالا یک انجام وظیفه است. (نامنظم، باعجله و کوتاه تا به برنامه هایتان برسید).می دانم اکنون نیز بدون آنکه نگران غذا خوردنتان باشید به اندازه ی کافی استرس دارید. اما آنچه می خورید و اینکه چگونه آن را می خورید می تواند تا حد زیادی به میزان تطبیق با استرس موجود در زندگی تان مربوط باشد. خوردن غذاهای نامناسب یا خوردن در اوقات نامناسب می تواند بر میزان استرس شما بیفزاید. نگران نباشید یاری دهنده تان این جاست.

در سال های اخیر توجه زیادی به رابطه ی بین غذا و حالت روحی شده است (آن چه می خورید و نوع احساسی که دارید) اکنون محققان ایده ی بهتری در مورد تاثیر غذاهای مختلف بر حالت روانی و اینکه چگونه غذا می تواند استرس را در زندگی افزایش یا کاهش دهد دارند.

یکی از عناصر بیوشیمیایی که در استرس داشتن شما دخیل است ماده ای به نام سروتونین است. سروتونین یک فرستنده ی عصبی شیمیای است که به طور طبیعی در مغز به وجود می آید. تغییر میزان سروتونین می تواند تا حد قابل توجهی احساس شما را عوض کند. داروهای ضد افسردگی مانند پروزاک، پاکسیل و زولوفت می توانند میزان سروتونین را در مغز تغییر دهند به طوری که حالت فرد عوض شده و بر نوع تطبیق وی با استرس بالقوه تاثیر می گذارد.

غذایی که می خوریم نیز می تواند میزان سروتونین مغز را تغییر دهد. رژیم غذایی تان راه مهمی برای تنظیم میزان سروتونین است. انتخاب غذاهای مناسب برای خوردن به معنای شانس بهتری در جهت  رساندن مواد لازم به مغز است.

این مطلب توسط سایت فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 17 آبان 1395 توسط