تاثیر خوردن و خوابیدن بر روی استرس

man-sleeping-on-couch-with-mouth-open

آیا به خاطر می آورید که وقتی بچه ای کوچک بودید هر گاه غذا یا خواب کافی نداشتید بد اخلاف می شدید؟ آن مواقع حال خوبی نداشتید. می توانید از والدینتان سوال کنید. توانایی تطبیق شما با نارضایتی و ناامیدی وجود نداشت.

حال که بزرگ شده اید استرستان ممکن است متفاوت باشد اما حالت فیزیکی تان همچنان نقش مهمی در تعیین میزان استرس تان دارد. آنچه می خورید چه موقع می خورید، میزان تناسب کلی تان و کیفیت خواب شما همگی بر توانایی کنار آمدن با استرس موثرند.

  • وقتی بدنتان به خاطر تغذیه ی نامناسب، استراحت ناکافی یا عدم داشتن هیکلی متناسب تحت فشار استرس قرار می گییرد بدنتان بیشتر مستعد انواع بیماری ها و نارسای ها از یک سرماخوردگی معمولی تا مسائلی جدی تر می شود.
  • وقتی از نظر جسمی تحت فشا راسترس هستید به دنیا واکنشی متفاوت نشان می دهید. کمتر قادرید با انواع استرس های روزمره به طور موثری خود را تطبیق دهید. به طور خلاصه نمی توانید استرس تان را به خوبی مدیریت کنید.

این فصل به شما نشان می دهد ه چگونه می توانید سبک زندگی موثرتری در زمینه ی استرس ایجاد کنید (از طریق تغذیه، ورزش و خواب) که به نوبه ی خود بتواند توانایی بدن شما را در تطبیق یافتن با استرس بالقوه بالا ببرد و به شما کمک کند با تاثیرات منفی آن مقابله کنید. بدن شما یک معبد است با آن به خوبی رفتار کنید.

این مطلب توسط سایت فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 17 آبان 1395 توسط