استرس و جلوگیری از مخاطرات کمال گرایی

man-in-chair-with-laptop

این عقیده که هر کاری که ارزش انجام دادن دارد ارزش خوب انجام گرفتن دارد گاهی انسان را گمراه می کند. اگر بخواهیم کاری را خیلی خوب انجام دهیم مشکلی ندارد اما وقتی معیارهای شما بسیار بالا هستند و هدف شما کمال است دچار استرس خواهید شد. کمال گرایی یعنی بیش از حد بها دادن. کامل بودن بیش از سه دقیقه، بسیار مشکل است. هر گاه در پی کمال هستید به یکی از دو دام اتلاف وقت و استرس زا گرفتار می شوید:

– بیش از حد لازم برای آن کار وقت صرف می کنید.

– از ترس آنکه نتوانید آن کار را به آن خوبی انجام دهید کلا از انجام آن خودداری می کنید.

– به جای آنکه در پی کمال باشید به دنبال خیلی خوب بروید. حتی گاهی به خود اجازه بدهید که در پی متوسط باشید.

این مطلب توسط سایت فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 17 آبان 1395 توسط