محول کردن کارها از خانه شروع می شود

two-men-and-one-woman-in-a-home-by-door

شاید عبارت محول کردن کارها در نظر شما مربوط به کارهای اداری و تحویل یک پروژه به یک همکار یا دستیار باشد. اما محول کردن کارها و وظایف در خانه یک روش اصلی برای صرفه جویی در وقت است. در اینجا چند پیشنهاد آورده ایم:

  • اجازه دهید همه در سرگرمی ها شریک باشند. همه ی اعضای خانواده (از سنی که بتوانند راه بروند و حرف بزنند) می توانند نقشی در وظایف و مسئولیت های خانه به عهده داشته باشند.
  • با یک لیست کار را شروع کنید. تمام کارهای نه چندان لذت بخش خانه مانند شستن ظرف ها یا گذاشتن ظرف ها در ماشین ظرف شویی، شستن لباس ها، تمیز کردن اتاق خواب ها، بیرون بردن زباله و خالی کردن ماشین ظرف شویی را تقسیم کنید.
  • از کارهای کوچک شروع کنید. ابتدا کارهای بسیار زیادی به افراد ندهید. با یک یا دو تکلیف شروع کنید و سپس در وقت مناسب به آن اضافه کنید.
  • احساس گناه نکنید. در درازمدت خانواده ی شما این تجربه را ارزشمند خواهند یافت (البته درک کنید که این کار ممکن است نیازمند زمان باشد)

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 16 آبان 1395 توسط