هنر خوب واگذاری کارها

html-screen

شاید این تفکر را دارید که برای واگذاری کارها به دیگران می گویید این کار را انجام بده، فردا صبح باید روی میز من باشد! در اینچا چند نکته برای کمک به واگذاری بهتر وجود دارد:

  • شخص مناسب را بیابید. مطمئن شوید که شخص مورد نظرتان دانش و مهارت کافی برای انجام کارهایی که از او خواسته اید دارد و اگر نتوانستید چنین فردی را بیابید وقتی را صرف آموزش او کنید. در درازمدت برنده خواهید بود.
  • درخواست کمک خود را با جملات مثبت بیان کنید. به آن شخص بگویید که چرا او را انتخاب کرده اید تعریفی واقعی از او بکنید که بیانگر شناخت توانایی یا لیاقت او باشد که باعث می شود آن فرد برای انجام آن کار مناسب باشد.
  • از وقت او سپاسگزار باشید. هوشیار باشید که آن شخص کارهای مخصوص به خود را دارد اما اگر در مورد این کار به شما کمک کند از او سپاسگزار خواهید بود.
  • هر لحظه او را چک نکنید. پس از آنکه کاری را به کسی سپردید و به دقت در مورد آنچه باید انجام گیرد به او توضیح دادید، بگذارید آن شخص کار را انجام دهد. کاملا کنار باشید مگر آنکه متوجه شوید واقعا کارها در جهت اشتباهی پیش می روند.
  • تلاش را ارزش نهید. اگر شخصی، کاری را خوب انجام داد به او بگویید که زحمت او را ارج می نهد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 16 آبان 1395 توسط