چگونگی اولویت بندی کارهایتان

man-in-white-with-headache

برای آنکه به اولویت و اهمیت کارهایی که وقت برایشان صرف می کنید رته بای بدهید این نمونه ی درجه بندی را امتحان کنید:

1= اولویت بالا (برای من ارزش یا اهمیت بالایی دارد).

2= اولویت متوسط

3= اولویت کم (اهمیت خاصی برایم ندارد).

4- هدر دادن وقت

کارهایی هستند که می خواهید انجام دهید و کارهایی هستند که نمی خواهید انجام دهید اما دسته ی سومی نیز وجود دارد. این دسته شامل تمام کارهایی است که بهتر است انجام دهید. به خاطر داشته باشید که ضرورت، اولویت را ایجاد می کند. تمام کارهایی که در دسته ی اول قرار دارند مربوط به کارهایی نیستند که می خواهید وقت برایشان صرف کنید. واضح است که اوقاتی وجود دارند که برخی کارهای شخصی، جزئیات مهم و جنبه های معمولی زندگی تان باشند بسیار اهمیت می یابند. مثلا وقتی می بینید که تمام لباس ها و ظرف هایتان نیاز به شستن دارند این کار نه چندان مورد علاقه را به موقعیت دسته ی اول صعود می دهید.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 16 آبان 1395 توسط