اطلاع از اینکه زمان کجا می رود

woman-in-blue-and-white-shirt-with-pen-looking-at-paper-near-window

همان طور که این ضرب المثل می گوید زمان مثل برق می گذرد. اگر بدانیم این زمان کجا می رود می توانیم یک گام جلوتر از بازی باشیم. اغلب شما زمان را به طور نامناسبی مدیریت می کنید و در نهایت احساس می کنید چندان موفق نبوده اید و بدتر از همه اینکه احساس می کنید وقت کافی برای چیزهایی که واقعا مهم بوده صرف نکرده اید.

هر دوی این موارد منجر به میزان قابل توجهی استرس می شوند.

یک گام مهم در جهت تغییر روش مدیریت زمان، آگاهی از چگونگی استفاده از زمان است.

برای یک دوره ی زمانی کوتاه حدود یک هفته برنامه های زمانی خود را ثبت کنید. یک ورق کاغذ می تواند این کار را انجام دهد. اما می توانید یک دفترچه یادداشت روزانه داشته باشید. این دفترچه بهتر است به راحتی در جیب یا کیف شما جا بگیرد.

در اوقاتی در روز که برایتان راحت تر است آنچه را انجام داده اید یا آنچه را در حال انجام گرفتن است بنویسید. خیلی وسواسی نباشید (مثلا لازم نیست زمان را با دقیقه بنویسید). سعی کنید هر کاری را که بیش از 20 دقیقه زمان می برد بنویسید. یک یا دو نمونه ی کارهای هفتگی، اطلاعات کافی ارائه می دهد که تصویر درستی از روش استفاده (یا سوء استفاده ی) شما از وقت تان ارائه می دهد. برای ایجاد اطلاعاتی در مورد کارهای روزمره تان از سر فصل های زیر استفاده کنید:

  • وقت سپری شده. مربوط به زمانی است که فعالیتی صورت گرفته و چه میزان وقت صرف آن شده است.
  • فعالیت، مربوط به چگونگی صرف آن وقت می شود.
  • اولویت بندی، مربوط به اهمیت آن کار یا فعالیت می شود (به بخش بعدی، اولویت بندی مراجعه شود).
  • نظرات، شامل هر گونه توصیف یا توضیح اضافی می شود که به نظرتان مرتبط است.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 16 آبان 1395 توسط