زمان را مدیریت کنید و گرنه زمان شما را مدیریت می کند

man-looking-at-watch

در زندگی به سرعت یاد می گیرید که روزهایتان به سرعت پر می شوند. به زودی متوجه می شوید که عجله دارید و برای انجام تمام کارهایی که باید انجام گیرند عجولید. برطرف کردن مشکلات رسیدگی به بحران های فوری و رسیدگی به جزئیات بی پایان وقت چندانی برای هیچ کار دیگری باقی نمی گذارد. یک شغل سنگین، خانواده و حداقل چند مورد اجباری را نیز به موارد بالا اضافه کنید و متوجه می شوید که میزان استرس تان به طور تصاعدی بالا می رود. همچنین شاید متوجه شوید که اتفاق دیگری در حال رخ دادن است. وقت کمی دارید تا برای کارهایی که واقعا از آن ها لذت می برید و رضایت دارید صرف کنید. خوشبختانه مدیریت زمان به طور موثرتر امری است که می توانید بیاموزید.

ده نشانه ی آنکه استرس زمان دارید و مهارت های مدیریتی تان نیاز به بهبود دارند:

شاید استرس مربوط به زمان نداشته باشید بگذارید بیینیم. نگاهی به لیست زیر بندازید و مواردی را که نشان دهنده ی وضعیت شما هستند بررسی کنید.

  • احساس می کنم که وقتم را بسیار تلف می کنم.
  • متوجه شده ام که مدام عجله دارم.
  • متوجه شده ام که وقت کافی برای انجام کارهایی که واقعا از آن ها لذت می برم ندارم.
  • متوجه شده ام که مکرار به ضرب الاجل ها نمی رسم یا دیر به قرارهایم می رسم.
  • تقریبا هیچ وقتی را برای برنامه ریزی یک روز خود صرف نمی کنم.
  • تقریبا هیچ گاه با یک لیست کارهای اولویت دار کار نمی کنم.
  • وقتی دیگران درخواستی در مورد وقت من دارند به سختی می توانم بگویم نه.
  • به ندرت کارها و مسئولیت ها را به دیگری واگذار می کنم.
  • متوجه شده ام که اغلب تعلل می کنم.

چنانچه حتی به یک یا دو مورد از موارد فوق پاسخ مثبت دادید یعنی اینکه مهارت های مدیریت زمان شما نیاز به تنظیم دارد. پاسخ مثبت به بیش از 4 مورد نشان می دهد که مهارت های مدیریت زمان شما نیاز به بررسی اساسی دارد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 16 آبان 1395 توسط