چند پیشنهاد برای خرید را مد نظر داشته باشید

cashier-counting-change

در اینجا چند پیشنهاد برای خرید آمده که می توانید مدنظر قرار دهید:

  • چیزی را صرفا به خاطر اینکه در حراجی است نخرید.
  • مقدار زیادی از یک چیز را نخرید مگر آنکه جایی برای نگهداری آن داشته باشید.
  • قبل از آنکه در نظر بگیرید کجا می خواهید وسیله ای را بگذارید آن را نخرید.

به خرید بروید اما نخرید:

من عاشق پختن کیک هستم اما به محض آنکه کیک را از فر در می آورم مقدار کمی از آن را می خورم. همچنین عاشق خرید هستم اما یاد گرفته ام که هر چیزی را که در فروشگاه یا کاتالوگ می بینم نخرم. متوجه شده ام که رضایت آنی خرید معمولا کافی است اما خرید و نگهداری یک شیء آن قدرها مهم نیست. خواسته ی خود را برای خرید بپذیرید گرایش هایتان را به خرید مهار کنید.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 16 آبان 1395 توسط