برای خود یک نقشه بی نظمی ترسیم کنید

wdf_940410

به جای آنکه بی نظمی را در فضای زندگی تان به عنوان یک فشار عظیم ببینید آن را به صورت یکسری کار ببینید که گام به گام انجام می گیرند. یک روش برای تصمیم به شروع کار و ادامه ی کار آن است که یک نقشه  بی نظمی تهیه کنید. با انتخاب تعدادی از قسمت های فضای زندگی تان که واقعا نیاز به سر و سامان دادن دارند شروع کنید.

این قسمت ها می توانند جغرافیایی باشند (یک اتاق خاص در خانه، حیاط، یا انباری) یا موضوعی باشند (لباس ها، مجلات یا اسباب بازی ها) سپس به ترتیب به قسمت هایی که می خواهید روی آن ها کار کنید بپردازید. پس از آنکه به یکی از بی نظمی های لیست خود پرداختید به مورد دوم و سپس بعدی و تا آخر ادامه دهید. به نقشه ی خود به عنوان نوعی لیست ترتیبی کارهایی که باید انجام گیرند بنگرید. این کار شما را به نتیجه ی مورد نظر می رساند. (همچنین ایده ی بسیار خوبی در مورد اینکه تا چه حد در جهت هدفتان حرکت کرده اید، است). مراقب باشید که هر تکه از نقشه تان کوچک و قابل اجرا باشد. همچنین با انتخاب قسمت هایی از فضای زندگی تان که پس از برقراری نظم به شما رضابت فردی بیشتری می دهد، شروع کنید.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 15 آبان 1395 توسط