به خود انگیزه دهید

eye-cues-300x140

گاهی اوقات تنها داشتن اهداف خوب کافی نیست. شاید متوجه شوید که نیاز دارید فشار یا هر گونه انگیزه ای از خارج وجود داشته باشد تا باعث شود تمیز و مرتب شوید. در این جا چند ایده ی بررسی شده، ارائه شده که می تواند شما را در مسیر درست قرار دهد.

  • برنامه ریزی کنید. وقتی برنامه ی زمان بندی برای کارها تعیین می کنید امکان بیشتری برای دستیابی به آن ها دارید. مردم معمولا در نوبت ملاقات با پزشک یا دندان پزشک یا ملاقات های کاری که به صورتی هدف مند برنامه ی زمان بندی دارند حاضر می شوند. همین راهکار می تواند در مورد انجام کارهای خانه مفید باشد. به وقت مشخصی تعهد داشته باشید و در تقویم تان یا هر جای دیگری این قرار را بنویسید.
  • روی خجالت تان کار کنید. من و همسرم مدت ها قبل متوجه شدیم که حدود 3 دقیقه قبل از آنکه میهمانان به خانه ی ما برسند خانه مان در بهترین حالت نظم خود قرار دارد. ما تصمیم داریم کسی نبیند خانه ی ما تا چه حد می تواند بی نظم باشد. شما نیز می توانید همین کار را بکنید. تاریخی را تعیین و دوستانی که تایید آن ها را بسیار نیاز دارید دعوت کنید. این کار برای ما بسیار جالب است.
  • آستانه ی بی نظمی خود را بیابید. صادقانه بگویم من از کمی بی نظمی در زندگی ام ناراحت نمی شوم. از نظر من خانه هایی که دقیقا همه چیز در جای خود قرار دارند ترسناک هستند. من به می بی نظمی نیاز دارم تا از نظر عاطفی احساس راحتی کنم. با این حال هر چیزی که بیش از یک کم بی نظم باشد به من استرس می دهد. برای برخی افراد هر گونه بی نظمی ای، بیش از حد است. شما باید آستانه ی بی نظمی خود را بیابید که کمتر از آن حد، شما را دستپاچه می کند و بیشتر از آن به شما استرس می دهد. سپس سعی کنید میزان بی نظمی خود را در آن حد نگه دارید

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 15 آبان 1395 توسط