تکنیک های القای ساده تر که در کاهش استرس مفید بوده

brain-on-model

القا کردن یک خلسه  سبک:

می توانید یک خلسه ی هیپنوتیک را به روش های مختلفی القا کنید (حتی ساعت آویخته می تواند موثر باشد).

1- موقعیت راحتی را در یک اتاق ساکت با نور کم پیدا کنید که مزاحمی نداشته باشید.

تا حد ممکن آرامش داشته باشید. اگر دوست دارید کفش هایتان را درآورید و هرگونه لباس تنگی را شل کنید.

2- روی یک شیء در اتاق متمرکز شوید.

این شیء می تواند هر چیزی باشد (یک لکه روی دیوار، گوشه ی یک تصویر، مهم نیست هر چه باشد). تنها شیئی را انتخاب کنید که بالای خط معمول دید شما باشد به طوری که مجبور باشید برای دیدن آن نقطه کمی مردمک چشمانتان را بالا ببرید.

3- همان طور که به آن نقطه می نگرید، به آرامی به خود بگویید:

پلک هایم سنگین و سنگین تر می شوند.

پلک هایم چنانند که احساس می کنم وزنه های سنگینی آن ها را پایین می کشند.

به زودی آن ها آن قدر سنگین می شوند که بسته خواهند شد.

این جمله را حدود 30 ثانیه با خود تکرار کنید.

4- روی پلک هایتان متمرکز باشید.

به زودی متوجه خواهید شد که واقعا پلک هایتان احساس سنگینی می کنند این سنگینی را که با گذشت زمان عمیق تر می شود حس کنید. با این حس ها نجنگید، فقط بگذارید اتفاق بیفتند. وقتی احساس می کنید چشمانتان می خواهند بسته شوند بگذارید بسته شوند.

5- همان طور که چشمانتان بسته می شوند. به خود بگویید آرام باش و بگذار این گونه بگذرد.

6- وقتی چشمانتان بسته می شوند یک نفس عمیق از راه بینی بکشید و این حس را به مدت 10 ثانیه نگه دارید.

7- به آرامی از طریق دهان نیمه باز، بازدم را انجام دهید و صدای وُش در آورید.

در عین حال بگذارید فکتان آویزان باشد و موج گرما و سنگینی را که از فرق سرتان گسترش می یابد احساس کنید که به بدنتان می آید و تا نوک انگشتان پا ادامه می یابد. به آرامی به تنفس خود ادامه دهید. همان طور که بازدم را انجام می دهید بدون صدا به خود بگویید آرام باش و چند کلمه ی آرام بخش دیگر را به خود بگویید. در هنگام تنفس بگذارید احساس وانهادگی برای چند لحظه ی دیگر در شما عمیق شود.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 15 آبان 1395 توسط