منظور از قدرت خلسه چیست؟

seated-man-attempting-to-get-hypnotized-by-watches

وقتی در حالت خلسه هستید در حالت فکری متفاوتی هستید. همچنان بیدار هستید و کنترل امور را به دست دارید اما توجه تان محدود می شود و کاملا مترکز می شوید. در این حالت نسبت به هر گونه تلقینی که به خود می کنید یا هیپنوتیست ممکن است انجام دهد پذیراتر هستید شما بیشتر نوعی میانبر برای ناخودآگاهتان به خود می دهید. این تلقین ها می تواند شکل های مختلفی به خود بگیرد: بوی سیگار افتضاح است، من هر روز بلند قدتر می شوم، باهوش تر می شوم یا هر چیز دیگری. (واضح است که برخی از تلقین ها واقع گرایانه تر از برخی دیگر هستند).

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 15 آبان 1395 توسط