خود را هیپنوتیزم کنید

iemgrua

وقتی به هیپنوتیزم فکر می کنید احتمالا دو تصویر به ذهنتان می رسد. اولین تصویر فیلمی است که در آن شخصی شبیه پزشکان یک ساعت را به حالت آویخته در مقابل چشمان یک قربانی بی گناه نگه داشته است. دومین صحنه یک فرد هیپنوتیست که روی صحنه است و چند داوطلب هستند ه با جارو می رقصند. خوشبختانه هیچ یک از این تصاویر درست نیست.

در واقع هیپنوتیزم به آن اندازه مرموز نیست و معمولی تر از آن است که تصورش را بکنید. هیپنوتیزم کاملا بی خطر است اما از همه مهم تر می تواند روشی بسیار موثر برای کمک به آرامش و کنار آمدن با استرس باشد.

احتمال هیچ یک از تکنیک های روان شناسی برای کاهش استرس به اندازه ی هیپنوتیزیم مورد سوء تفاهم قرار نگرفته است. برخی از چیزهایی که باید بدانید:

  • در حالت خواب نیستید.
  • بی هوش نیستید.
  • کنترل خود را از دست نمی دهید و تحت فرمان کسی نیستید.
  • هیچ کاری را که دوست ندارید، انجام نمی دهید.

هیپنوتیزم تنها یک حالت عمیقا متمرکز است که باعث می شود بیشتر از تلقین ها آگاه شوید و موجب پذیرش شما نسبت به آن تلقین ها می شود.

برخی از مردم نسبت به تلقین هیپنوتیزمی مستعد هستند. برای داشتن هیپنوتیزم موثر سعی کنید نگرشی پذیرا و غیر انتقادی داشته باشید. با این روند نجنگید. تنها با آن همراه شوید. اگر کاملا مقاوم باقی بمانید اتفاق خاصی نخواهد افتاد ذهنی باز داشته باشید.

شگفت آور است! شما هیپنوتیزم را تجربه کرده اید:

شاید متوجه نشده باشید. اما احتمالا بارها هیپنوتیزم شده اید. ما همواره در این حالت قرار گرفته و از آن خارج می شویم. آیا اوقاتی را که در جاده در حال رانندگی بوده اید به یاد می آورید که ناگهان متوجه شده اید چندین دقیقه هیچ توجهی به جاده یا به رانندگی تان نداشته اید؟ آیا احساس ترس کرده اید؟ آیا اوقاتی را به خاطر می آورید که از سینما خارج شده و متوجه شده اید که آن قدر محو فیلم شده بودید که نمی دانید چه کسی کنارتان نشسته یا چه اتفاقاتی اطرافتان رخ داده؟ یا زمانی که در حال خیال پردازی بوده اید یا در فکر بوده اید را؟ در چنین مواردی در حالت هیپنوتیزم بوده اید.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 15 آبان 1395 توسط