از جنگل باران زا دیدار کنید

misty-rainforest

سال ها پیش به ساحل یک اقیانوس برای تعطیلات رفته بودم و همان طور که در ساحل دراز کشیده بودم تحت تاثیر صدای آرام کننده ی امواج موزون قرار گرفتم که به ساحل برخورد می کردند. فکر کردم وای خدای من خوب نمی شد اگر می توانستم این صدای آرام بخش را در خانه ام در شهر داشته باشم؟ خوب می توانم و شما هم می توانید. امروزه ماشین های الکترونیکی صدا می توانند هر صدایی را که تصور کنید به صورت مجازی تولید کنند. این ماشین ها امروزه بسیار ارزان تر از سال ها پیش هستند. پس اگر شما هم صدای  امواج را دوست دارید کار ساده ای است. شاید هم دوست داشتید صدای باران بر روی سقف خانه، صدای جویباری غرّان، یا صدای ضربان قلب، شما را آرام کند. انتخاب با شماست.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 14 آبان 1395 توسط