آیا نگرانی باعث استرس می شود؟

man-in-white-with-headache

لازم نیست تصویر شما یک صحنه ی ثابت باشد. این صحنه می تواند تغییر و حرکت کند. می توانید به طور مثال:

  • یک رویداد ورزشی را تجسم کنید که از آن لذت می برید، یا یک ورزش را ابداع کنید. از نظر فکری این ورزش را دنبال کنید.
  • سعی کنید فیلم های مورد علاقه تان را در ذهن خود مجددا پخش کنید و صحنه های مختلف آن را مجسم کنید درحالی که قسمت های دیالوگ ها را پر می کنید.
  • جزئیات سفری را که در گذشته رفته اید به خاطر آورید و جای جای سفرتان را دنبال کنید.

این تخیل هدایت شده می تواند به شما کمک کند متمرکز و به آن صحنه علاقه مند باقی بمانید و به شما اطمینان دهد که افکار ناخواسته از ذهنتان دور هستند.

نگرانی یکی از راه های اصلی است که ذهن شما را سرعت می بخشد و به شما استرس می دهد. شاید متوجه شوید که طی روز یا ساعت سه صبح وقتی ترجیح می دهید که بخوابید احساس نگرانی می کنید. شاید متوجه شوید که در مورد معروف شدن آن همکار مضحک یا در مورد آن فروشنده ی گستاخ فکر می کنید. یا شاید فکر می کنید که چگونه می خواهید پول هزینه های این ماه را بپردازید. در مورد هر چه که نگران باشید آن امر می تواند باعث شود ذهنتان به سرعت کار کند.

موسیقی بنوازید و بخوانید:

کانگریو به ا ین نتیجه رسید که موسیقی، حیوانات وحشی را آرام می کند و می توان انسان را نیز به این نتیجه گیری اضافه کرد. موسیقی درمان گران می دانند که گوش دادن به موسیقی می تواند منجر به تغییرات فیزیولوژیکی مهمی در بدن ما شود: ضربان قلب کاهش می یابد، تنفس آرام تر می شود و فشار خون پایین می آید. اما همه ی موسیقی ها چنین کاری نمی کنند. برخی از موسیقی ها می توانند شما را ناراحت کنند واسترس بیشتری به شما دهند اما برخی از انواع موسیقی هستند که شما را شاد می کنند اما هم چنان تاثیر آرام کننده ای ندارند.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 14 آبان 1395 توسط