آرام کردن ذهن خود

man-with-hands-on-his-head

برای آنکه کاملا به آرامش برسید نه تنها نیاز دارید بدنتان را آرام کنید بلکه باید ذهنتان را نیز آرام کنید. این فصل به تفصیل به شما نشان می دهد که چگونه ذهن خود را آرام کنید. بریای بسیاری ا ز مردم که شاید شما نیز یکی از آن ها باشید استرس به شکل ناراحتی روانی در می آید و متوجه می شوید که ذهنتان مملو از افکار پریشان کننده است که مانع احساس وانهادگی و راحتی شما می شود. شاید علت این امر آن باشد که ذهنتان با سرعت هزار کیلومتر در ساعت مسابقه می دهد. شاید در مورد شغل تان، روابط تان، مسائل مالی، یا تنها در مورد رفتن به جنگل یا هزار و یک مورد دیگر نگران هستید. منبع نگرانی تان هر چه باشد تا زمانی که این ویران گری ذهنی را متوقف نکنید یا حداقل آن را کند نکنید ارام نخواهید شد.

یکی از بهترین روش های آرامش ذهن، آرامش بدن است. وقتی بدنتان آرام می گیرد ذهن از سرعت خود می کاهد. وقتی بدنتان به آرامش می رسد ذهن کندتر می شود. اما روش های دیگری برای تربیت افکار عنان گسیخته و آرامش ذهن نا آرامتان وجود دارد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 13 آبان 1395 توسط