این همه آرامش به من فشار وارد می کند!

lone-woman-on-bench

شاید باور نکنید اما این امکان هست که متوجه شوید تمرین آرامش می تواند استرس برانگیز باشد (حداقل در ابتدای کار).

تغییر الگوی تنفس شما، انقباض و آرامش عضلات و کشف تمرین های خودگردان می تواند منجر به تاثیرات عمیقی شود. شاید متوجه حالت مورمور یا نوعی احساس بی قراری و یا حالت متضاد افزایش استرس شده باشید. این حالت غیر طبیعی نیست و گرچه موجب پریشانی می شود اما آن را به حساب نشانه ای که اشتباه می کنید، نگذارید. هم چنان که با احساس بدنتان بیشتر آشنا می شوید وقتی که کاملا در حالت آرامش است، این حس ها از بین می روند.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 13 آبان 1395 توسط