استفاده از قدرت تلقین برای آرامش بدن

group-therapy-with-two-people-putting-hands-on-mans-shoulders

روش مهم دیگر برای آرامش بدن آموزش خودگردان است. این روش سعی بر آن دارد که عملکردهای عصبی اتوماتیک خود را تنظیم کند (ضربان قلب، فشار خون و تنفس …) تا آنکه عضلات را آرام کند. با این کار از ذهن خود برای تنظیم میزان  استرس درونی بدنتان استفاده می کنید. روش آموزش خودگردان بر پایه ی قدرت تلقین استوار است تا بتواند تغییرات فیزیولوژیکی را در شما القا کند. این تلقین ها تصویرهای ذهنی ای هستند که ناخودآگاه شما از آن ها بهره می گیرید و آن ها را به بدن می فرستید. فقط فکر کردن در مورد تغییرات خاصی در بدن این تغییرات را به وجود می آورد. در نتیجه شما احساسات عمیق آرامش را تجربه می کنید. ممکن است این روش به نظر مرموز باشد اما این گونه نیست. پس از آنکه در این تکنیک مهارت یافتید این روش در آرامش یافتن شما بسیار موثر خواهد بود. روشی که توصیف می کنم شکل بسیار ساده شده ای از روش اولیه است اما با سبک زندگی پر مشغله ی امروزه بهتر مطابقت دارد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 13 آبان 1395 توسط