آرامش صورت و سر

woman-squeezing-forehead

به پیشانی تان چین بیندازید (همان خط هایی را ایجاد کنید که همه از آن ها بدشان می آید) و این کار را با بالا بردن ابروها تا جایی که می توانید انجام دهید. این انقباض را به مدت 5 ثانیه نگه دارید و سپس آن را رها کنید تمام انقباض پیشانی را رها کنید. بگذارید عضلات پیشانی راحت باشند. تفاوت بین احساس انقباضی که داشته اید و احساس دلپذیرتر آرامش را مورد توجه قرار دهید. حال فک تان را قفل کنید در حالی که دندان های عقبی را روی هم قرار داده اید و در همین حال با فشار یک لبخند بزنید. این حالت ناراحت را حدود 5 ثانیه نگه دارید و سپس فک خود را آرام کنید و بگذارید دهانتان نیمه باز بماند.

در نهایت لب هایتان را محکم به هم فشار دهید. این انقباض را کمی ادامه دهید و سپس آرام باشید و بگذارید لب هایتان کمی باز بماند. حال توجه کنید که صورت و سرتان تا چه حد احساس آرامش دارد.

از این احساس لذت ببرید و با رها کردن هر منبع باقیمانده ی انقباضی در اطراف دهان و لب هایتان بگذارید این احساس عمیق شود.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

 

ارسال شده در 13 آبان 1395 توسط