آرامش گردن

man-in-glasses-with-ice-pack-on-shoulders

پشت خود را خم کنید مانند یک کمان (مراقب باشید این کار را بیش از حد نکنید) این انقباض را چندین ثانیه نگه دارید و سپس بگذارید پشت و شانه هایتان به حالت آرامش بازگردند.

آرامش پاها و ران ها:

در حالت نشسته یا درازکش، پای راست تان را بلند کنید به طوری که ا حساس کمی انقباض در قسمت ران و باسن کنید. در عین حال پاشنه ی پا را به سمت بیرون بکشید و انگشت های پا را به سمت سرتان بیاورید. این انقباض را حفظ کنید و به احساسی که دارید توجه کنید و سپس آن را رها کنید. بگذارید آرامش مدتی در عمق وجودتان بنشیند. این روند را با پای دیگرتان تکرار کنید.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

 

ارسال شده در 12 آبان 1395 توسط