تنفس اضطراری: چگونه در خندق نفس بکشیم

id-100173815

هنگامی که در رختخواب خود دراز کشیده اید یا مقابل تلویزیون در حال استراحت هستید تنفس مناسب کار مشکلی نیست. اما وقتی در ترافیک سنگینی گیر افتاده اید وقتی با یک ضرب الاجل مواجه هستید یا وقتی نرخ سهام 20 درصد کاهش می یابد چه؟ در این حالت در یک حالت بحرانی هستید و به شکل دیگری از تنفس نیاز دارید. در این جا کاری را که باید انجام دهید آورده ایم:

1- به آرامی از طریق بینی نفس بکشید و یک تنفس عمیق شکمی انجام دهید در حالی که ریه ها و لپ هایتان را پر از هوا می کنید.

2- نفس تان را برای حدود شش ثانیه نگه دارید.

3- از طریق دهان نیمه باز به آرامی بازدم را انجام دهید در حالی که همه ی هوا را از ریه هایتان بیرون می فرستید.

در آخرین بازدم مکث کنید. حال چند نفس معمولی بکشید.

گام های 1 الی 3 را 2 یا 3 بار تکرار کنید و سپس به کار خود مشغول شوید. این روش تنفس عمیق باید شما را به حالت آرام تری برساند.

راست ایستادن:

حق با مادرتان است! وقتی تحت استرس هستید قوز می کنید و حالت ایستادن خود را بد و تنفس خود را ناقص می کنید. سپس طیحی تر تنفس می کنید و مقدار اکسیژن لازم مورد نیاز بدن را از آن دریغ می کنید. در نتیجه عضلات شما منقبض می شوند. وقتی راست می ایستید یا می نشینید این روند را معکوس می کنید. لازم نیست مثل یک مجسمه بنشینید تا حالت تان درست شود. زیاده روی در آن نیز احتمالا به همان میزان به شما انقباض می دهد. فقط مراقب باشید شانه هایتان به سمت جلو خم نشوند. اگر مطمئن نیستید که یک حالت مناسب چگونه است به دیگران نگاه کنید.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

 

ارسال شده در 12 آبان 1395 توسط