علائم نامریی استرس را بشناسید

stress-cartoon

جالب است، من احساس گرفتگی و تنش ندارم:

واقعیت آن است که وقتی بدنتان دچار تنش می شود ممکن است خودتان آگاه نباشید. آن قدر به گرفتگی بدن عادت کرده اید که معمولا متوجه احساس تنش نمی شوید. گرفتگی عضلات به مرور و بی خبر به شما رسیده، عضلات شما به آرامی و نامحسوس سفت شده اند و تنش در وجودتان نشسته است. متوجه این تنش نمی شوید تا آنکه سردرد می گیرید یا احساس درد در قسمت گردن یا شانه ها می کنید. راه حل آن است که قبل از آنکه این فشارها جمع شده و آسیب بزنند از تنش های فیزیکی آگاه شوید. تنظیم بدنتان کمی تمرین می خواهد. بخش بعدی به تفکیک آگاهی ساده ای ارائه می کند که در جهت شناخت تنش قبل از آن که تبدیل به یک مشکل بزرگتر شود کمک می کند.

به هم زدن بررسی بدنی:

یکی از بهترین راه های پی بردن به چگونگی گرفتگی جسمی استفاده از این تمرین بررسی یک دقیقه ای است.

محلی را بیابید که بتوانید به راحتی بنشینید یا دراز بکشید و برای یکی دو دقیقه مزاحمی وجود نداشته باشد. بدن خود را بررسی کنید که ببینید آیا هیچ گونه گرفتگی ای دارید. از نوک سرتان شروع کنید و تا نوک انگشتان پا این کار را ادامه دهید. از خود بپرسید:

  • آیا ابروهایم در حالت اخم هستند؟
  • آیا ابروهایم در هم گره خورده اند؟
  • آیا فکم قفل شده است؟
  • آیا لب هایم را به هم فشرده ام؟
  • آیا شانه هایم را خمیده ام؟
  • آیا بازوهایم را سفت کرده ام؟
  • آیا عضلات ران و باسنم را سفت کرده ام؟
  • آیا انگشتان پایم را گرد کرده ام؟
  • آیا هیچ گونه ناراحتی در هیچ جای دیگری از بدنم احساس می کنم؟

با کمی تمرین می توانید بدنتان را در متر از یک دقیقه بررسی کنید و گرفتگی ها را به سرعت پیدا کنید. سعی کنید سه تا چهار بار در روز این کار را انجام دهید. این روش برای آگاهی از استرس عالی است. وقتی استرس خود را یافتید دوست خواهید داشت کاری در مورد آن انجام دهید. بخش بعدی به شما انتخاب هایی در این مورد می دهد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

 

ارسال شده در 12 آبان 1395 توسط