رها شدن از گرفتگی عضلات در هنگام استرس

kat4-3

وقتی تحت استرس هستید عضلات تان گرفته و فشرده می شوند. این گرفتگی عضلات روش طبیعت برای آماده کردن شما در جهت کنار آمدن با یک خطر بالقوه است و بخشی از واکنش جنگ یا گریز است  بدن شما در این زمان آماده  جنگی است که شروع شده است. متاسفانه این واکنش که زمانی یک واکنش تطبیقی بوده است و گرفتگی عضلات که همراه آن است می تواند در موقعیت هایی که چندان برای زندگی مان تهدید آمیز نیست مانند راننده  تاکسی ای که بیش از حد مجاز سرعت دارد ایجاد شود. گرفتگی عضلات می تواند در نتیجه ی انواع مختلف شرایط و مشکلات مربوط به استرس به وجود آید. خوشبختانه می توانید قبل از آنکه گرفتگی بتواند به بدترین شکل خود در آید متوجه آن شوید. تنها چیزی که لازم دارید ابزار مناسب از بین بردن استرس در جعبه ی ابزارتان است.

استرس می تواند یک دردسر باشد (و این فقط شروع کار است)

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

 

ارسال شده در 12 آبان 1395 توسط