آگاهی از استرس در کمتر از یک دقیقه

dont-stress-relax

یک اسکن یک دقیقه ای از بدنتان انجام دهید:

یکی از بهترین راه های یاد گرفتن تشخیص گرفتگی بدن، ایجاد گرفتگی به دست خودتان و بررسی احساس آن است. این تمرین یک دقیقه ای را روی بدن خود امتحان کنید. در حالی که جشمانتان بسته است بدنتان را چک کنید و ببینید کدام یک از عضلات بدنتان گرفته است. از نوک سرتان این کار را شروع کنید و تا  انگشتان پا آن را ادامه دهید از خود بپرسید:

  • آیا ابروهایم در حالت اخم هستند؟
  • آیا ابروهایم در هم گره خورده اند؟
  • آیا فکم قفل شده است؟
  • آیا لب هایم را به هم فشرده ام؟
  • آیا شانه هایم را خمیده ام؟
  • آیا بازوهایم را سفت کرده ام؟
  • آیا عضلات ران و باسنم را سفت کرده ام؟
  • آیا انگشتان پایم را گرد کرده ام؟
  • آیا در هیچ جای دیگری از بدنم ناراحتی مشاهده می کنم؟

با کمی تمرین می توانید بدنتان را در کمتر از یک دقیقه بررسی کنید و گرفتگی ها را به سرعت بیابید. سعی کنید سه یا چهار بار در روز این تمرین را انجام دهید. این کار روشی فوق العاده برای آگاهی از استرس تان و سپس راهی به سوی اقدامی در این مورد است.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

 

ارسال شده در 12 آبان 1395 توسط