تعادل استرسی خود را بیابید

mj-618_348_myths-about-stress

تعیین تعادل استرس تان یکی از بهترین راه هایی است که کمک می کند متوجه شوید آیا نسبت به استرس در زندگی تان واکنش بیش از حدی نشان می دهید یا نه. همچنین آگاهی از تعادل استرسی تان کمک می کند تا هر گونه دیدگاه گمشده ای را بیابید. این تکنیک بسیار ارزشمند است و می توانید آن را در هر زمان و مکانی به کار برید و ممکن است به زودی تبدیل به ابزار مورد علاقه ی شما در جهت کمک به مدیریت و کاهش استرس شود و کاربرد آن ساده است. تنها گام های سه بخش آتی را دنبال کنید.

گام 1: به میزان استرس خود رتبه بدهید.

ابتدا به میزان استرسی که در مورد یک موضوع پر استرس احساس می کنید با استفاده از مقیاس ده درجه امتیاز دهید از صفر تا ده امتیاز دهید.

گام 2: به اهمیت نسبی استرس رتبه بدهید.

هر گاه مقداری استرس تجربه می کنید سعی کنید ریشه ی استرس تان را شناسایی کنید و به اهمیت نسبی ان در یک مقیاس ده امتیازی مشابه امتیاز بدهید.

برای آنکه این مقیاس را بهتر درک کنید به سه استرس مهم زندگی تان که می توانست اتفاق بیفتد یا برایتان اتفاق افتاده است فکر کنید. این مسائل رتبه های 9 تا 10 برای شما هستند یعنی رویدادهای مهمی که زندگی را تغییر می دهند و همه از آن می ترسند. اگر برای پیدا کردن چیزی مشکل دارید این احتمالات را در نظر بگیرید: مرگ یک عزیز، شکست مالی مهم، بیماری تهدید کننده، از دست دادن شغل، درد مزمن و غیره. این ها نیز رتبه ی 9 یا 10 دارند.

گام 3: ارزیابی تعادل استرسی تان

حال فقط از خود بپرسید آیا استرسی که احساس می کنم هماهنگ با اهمیت آن موقعیت است؟ اگر هماهنگ نیستید در حالت تعادل نیستید و میزان استرس شما از خط خارج شده است مثلا وقتی یک واکنش استرسی با امتیاز 3 داشتم زیرا مدت کوتاهی در متروز انتظار کشیدم (با اهمیت سطح 1). به همین صورت انفجار عاطفی سوم (سطح 7) وقتی به فرزندم گفتم که شلوار مورد علاقه اش در سبد لباسشویی است (سطح 1 یا 2) یا ناراحتی فوق العاده ی همسایه ام (که به نظر من چیزی حدود سطح 10 می آمد) وقتی که متوجه شد روزنامه اش گم شده است نمونه های خارج از تعادل هستند. در هر مورد افراد استرس بسیار زیادی نسبت به اهمیت آن موقعیت تجربه می کردند. این مشکلات، موقعیت ها و شرایط شایسته ی چنین سرمایه گذاری عاطفی ای نیستند. آگاهی از اینکه در حالت تعادل نیستید به شما می گوید که نسبت به یک موقعیت واکنش بیش از حدی نشان می دهید. دکمه ی استرس تان بزرگ تر از حدی است که باید باشد و شما استرسی بیش از حد لازم ایجاد می کنید.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

 

ارسال شده در 12 آبان 1395 توسط