روش سه مرحله ای مدیریت استرس

stress33

این مدل سه مرحله ای کنار آمدن با استرس، ابزار مفیدی برای کمک به شما در جهت درک روش های مختلف مدیریت و کنترل استرس به شما می دهد. سه انتخاب اصلی دارید که در بخش های بعدی آمده است.

می توانید الف خود را تغییر دهید:

تغییر الف تان به معنای تعدیل محیط تان است. عنکبوت به شما استرس می دهد؟ از عنکبوت ها دوری کنید. ترافیک به شما استرس می دهد؟ زودتر از خانه خارج شوید. از ضرب الاجل منتفرید؟ پروژه هایتان را زودتر تمام کنید.

بسیاری از ابزار مدیریت استرس در این کتاب برای کمک به شما در جهت تغییر موقعیت هایی که موجب استرس شما می شوند طراحی شده اند. اما اگر نتوانید چنین کاری کنید چه؟ نمی توانید از عنکبوت دوری کنید، نمی توانید زودتر از خانه خارج شوید، نمی توانید پروژه تان را قبل از ضرب الاجل تمام کنید باید خودتان را تغییر دهید.

می توانید ب تان را تغییر دهید:

حتی اگر نتوانید موقعیت ها و رویدادهایی را که در شما استرس ایجاد می کنند به طور موثری تغییر بدهید می توانید نوع دریافت مسائل را تغییر دهید. یکی از مهم ترین مهارت های زیر شاخه ی مدیریت استرس بر روی های تغییر نگاه شما به جهان متمرکز است. خواهید دید که کقدار زیادی از استرس شما خود انگیخته است و می توانید یاد بگیرید که مسائل را به گونه ای دیگر بیینید.

می توانید پ تان را تغییر دهید:

حتی اگر نتوانید موقعیت را تغییر دهید و نتوانید نوع نگاهتان را نسبت به آن شرایط تغییر دید همچنان می توانید از طریق تسلط یافتن در مهارت های دیگرتان مدیریت استرس را بر عهده بگیرید. می توانید رازهای آرامش و از بین بردن استرس تان را بیاموزید.

کوک کردن سازها: یافتن تعادل مناسب:

استرس بخشی از زندگی است. هیچ کس زندگی کاملا بدون استرسی ندارد و شما نیز چنین چیزی را نمی خواهید قطا استرس خوب را خواهید خواست و حتی مقداری از استرس مربوط به چالش های زندگی و ناامیدی را نیز می خواهید. آن چه نمی خواهید استرس بیش از حد در زندگی است، یا استرس بیش از حد کم. استرس بیش از حد یا استرس طولانی مدت می تواند یک نیروی منفی باشد و می تواند مقدار زیادی از لذت زندگی را برباید. استرس بیش از حد کم فرصت ها را از بین می برد باعث می شود فرد ریسک چندانی را در زندگی نپذیرد، بیش از حد در پی امنیت باشد. یافتن میزان استرس متعادل در زندگی مانند یافتن فشار متناسب در سیم ویولن است. فشار بیش از حد زیاد باعث پاره شدن سیم می شود و فشار بیش از حد کم باعث می شود موسقیی ایجاد نشود.

دلتان می خواهد بدون پاره کردن سیم ها موسیقی بشنوید.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

 

ارسال شده در 12 آبان 1395 توسط