عکس العمل بدن در مقابله با استرس

stress-man

وقتی در حالت جنگ یا فرار هستید سیسم فیزیولوژیکی تان روی دنده  سبک می رود. اولین چیزی که متوجه می شوید آن است که ترسیده اید بسیار ترسیده اید. همچنین متوجه می شوید که بسیار سریع تر از حالت عادی نفس می کشید و در دستهایتان احساس سردی و رطوبت دارید. اما این نکته برای مبتدیان است. اگر می توانستید کمی عمق اتفاقات را ببینید تغیرات دیگری را نیز که در حال رخ دادن بودند می دیدید سیستم عصبی سمپاتیک شما که یکی از دو شاخه ی سیستم عصبی خودکار شماست، غده ی هیپوفیز شما را فعال می کند که غده ای کوچک در کنار پایه ی مغز شماست و هورمونی را داخل جریان خون شما ترشح می کند. این هورمون که ACTH یا هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک خوانده می شود به غدد آدرنال شما می رسد و آن ها به نوبه ی خود آدرنالین بیشتری (که اپی نفرین نیز نامیده می شود) همراه با هورمون های دیگری به نام گلوکو کورتیکوئید (که کورتیزول یکی از آن هاست) را تولید می کنند. این ترکیب بیوشیمی مسئول یک سری تغییرات چشمگیر در بدن شماست.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

 

ارسال شده در 12 آبان 1395 توسط