استرس چگونه شروع می شود

woman-stressed-at-work

چه باور کنید و چه نه دلیل آن که در زندگی استرس دارید خوب است. برای آن که ببینید چگونه استرس می تواند یک واکنش مفید و قابل استفاده باشد باید سفری به زمان گذشته انجام دهید.

تصور کنید شما یک انسان غارنشین هستید:

این صحنه را تجسم کنید: شما به زمان های گذشته یعنی به میلیون ها سال قبل رفته اید، وقتی مردان و زنان در غار زندگی می کردند. متوجه می شوید در حالی که لباسی از پوست شیر به تن دارید در جنگل راه می روید و در دست تان یک گرز حمل می کنید. روزهایتان مدتی یکنواخت بوده است. هیچ چیزی غیر از سیاست های معمول غارنشینی و مشکلات رایج اقوامتان وجود ندارد. چیزی وجود ندارد که نتوان آن را کنترل کرد. به یک باره در مسیرتان یک ببر را می بینید. این ببر یک ببر معمولی نیست بلکه دندان هایی خنجر مانند دارد. چیزی مانند جنگ یا گریز را تجربه می کنید. این واکنش سریع اتفاق می افتد زیرا درست همان موقع متوجه می شوید که باید انتخابی کنید. می توانید بایستید و بجنگید یا مانند باد فرار کنید که احتمالا در این قسمت دوم هوشمندانه تر است. بدن شما که با این واکنش استرسی ناخودآگاه مسلح شده است شما را آماده می کند یکی از آن ها را انجام دهید. شما آماده ی هر چیزی هستید عصبی هستید.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

 

 

 

ارسال شده در 12 آبان 1395 توسط