استرس، باعث استرس می شود

woman-stress

بخشی از مشکل تعریف استرس، گیج کنندگی این کلمه است. ما این کلمه را برای اشاره به چیز، یا شرایطی که به ما استرس وارد می کند استفاده می کنیم (استرس= اتوبوسی که هرگز نمی آید، ضرب الاجل، ترافیک، صدای ناگهانی و غیره). سپس همان واژه را برای توصیف ناراحتی غیر فیزیکی یا عاطفی که در مورد یک موقعیت احساس می کنیم نیز به کار می بریم (استرس= نگرانی، سردرد داشتن، آزار دیدن و غیره). بنابراین در نهایت در مورد احساس استرس، استرس پیدا می کنیم. این امر بسیار گیج کننده است. توصیه ی من این است که نگران این مسئله نباشید. این فصل به شما کمک می کند درک کنید استرس در کل چیست حتی اگر دقیقا تعریفی برای آن نیابید.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

 

ارسال شده در 12 آبان 1395 توسط