توضیح استرس

stressed-woman

هزار بار کلمه ی استرس را شنیده اید. با این حال اگر مجبور شوید این مفهوم را توضیح دهید کمی به مشکل بر می خورید. شما به طور ذاتی می دانید استرس چیست اما توضیح آن کار ساده ای نیست.بنابراین بار دیگر که در یک میهمانی از شما پرسیدند آیا کسی در این جمع می داند استرس چیست؟ شما با اطلاع کامل دستتان را بلند می کنید و با توضیح خود چشمان دیگران را خیره می کنید.

به هر حال استرس چیست؟

فکر می کنید تعریف استرس نسبتا ساده باشد. با این حال کسانی که بیشتر زندگی حرفه ایشان را در حال مطالعه و بررسی استرس بوده اند همچنان در تعریف این کلمه مشکل دارند. همان ظور که یک محقق استرس بیان می کند تعریف استرس مثل چسباندن ژله با میخ روی درخت است. این کار بسیار سخت است. با وجود تلاش های فراوان طی قرن گذشته برای تعریف این عبارت هیچ تعریف رضایت بخشی از استرس موجود نیست. تعریف استرس بیشتر ماند تعریف شادی است. هر کسی می داند شادی چیست اما یک تعریف مشخص برای آن وجود ندارد.

ببخشید اما من واقعا به یک تعریف نیاز دارم:

احتملا شما یکی از افرادی بوده اید که همیشه انشاهای دبیرستان تان را با تعریفی از فرهنگ لغت شروع می کردید و همچنان مجبورید با یک تعریف شروع کنید. بسیار خوب، این هم تعریف:

استرس آن چیزی است که هنگامی که باور دارید نمی توانید به طور موثری با یک موقعیت تهدید آمیز مواجه شوید آن را تجربه می کنید.

معنای این جمله آن است که هر گاه با رویداد یا موقعیتی مواجه می شوید که آن را نسبت به توانایی های خود چالش برانگیز می یابید، استرس را تجربه می کنید. اگر این رویداد یا موقعیت را به عنوان چیزی کم اهمیت ببینید احتمالا تنها کمی استرس تجربه می کنید اما اگر ان موقعیت یا رویداد را به عنوان چیزی تهدید کننده یا خارج از حد توانایی های خود ببینید احتمالا تا حد زیادی احساس استرس می کنید. بنابراین اجبار به انتظار برای اتوبوس وقتی مشل کمبود وقت ندارید استرس کمی ببر شما تحمیل می کند. اما انتظار برای همان اتوبوس وقتی باید به زودی به فرودگاه برسید استرس بسیار بیشتری ایجاد می کند.

تفاوت بین نیازهای یک موقعیت و دریافت شما از اینکه تا چه حد می توانید با آن موقعیت کنار بیایید میزان استرسی را که احساس می کنید تعیین می کند.

تعریف دیگری از استرس

شاید تعریف غیر مستقیم تری را ترجیح دهید که بیشتر در ادارات به چشم می خورد و معمولا به دیوار دستشویی کارکنان چسبانده شده است.

استرس وقتی ایجاد می شود که ذهن شما بر خواسته ی اولیه ی بدنتان پیشی می گیرد یا نوعی حماقت آگاهی ای را که شایسته ی آن است از آن می گیرد.

شما به تعریف اولیه توجه کنید.

بابت زبانم معذبت می خواهم!

هاهس سلی متخصص غدد مفهوم استرس را از نظر واکنش فیزیولوژیکی و عاطفی مورد توجه قرار داد و در سال 1930 وقتی در آزمایشگاهش در دانشگاه مونترال روی حیوانات کار می کرد به واکنش استرسی رسید. سلی به طور گسترده ای مطالبی در زمینه ی استرس به چاپ رسانید و امروزه پدر استرس نامیده می شود. بعدها سلی تصدیق کرد که ممکن است او نام درستی برای آن چه بررسی می کرده نگذشاته باشد. او این نام را از شاخه ی فیزیک و مهندسی گرفته بود که در آن ها مفاهیم Stress, Strain مورد استفاده ی معمول بودند. زبان مادری او انگلیسی نبود. او کلمه ی استرس را انتخاب کرد اما بعدها متوجه شد که کلمه Strain (فشار روحی) مناسب تر بود. اما دیگر دیر شده بود این کملع تثبیت شده بود و هم چنان باقی مانده است.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 12 آبان 1395 توسط