کارهای یک زن هیچ گاه تمام نمی شود

stress2

به استرس مادر بودن، استرس دیگری باید اضافه کرد. زن ها گاهی در موقعیت هایی قرار می گیرند که چندان غیر معمول نیست و مجبورند با مشکلات مربوط به کهولت سن والدین شان و همین طور مشکلات فرزندان خود کنار بیایند. این استرس دو گانه در حالی که فرد در بین نسل های مختلف گیر افتاده است می تواند تا حد زیادی او را از نظر فیزیکی و عاطفی تحت فشار قرار دهد. گر چه مردان دم از کمک در مورد بچه ها و افراد مسن می زنند (و در حقیقت بیش از پدران شان کمک می کنند)، زنان همچنان کسانی هستند که بیشتر مسئولیت اصلی این نقش های مراقبتی را بر عهده دارند. تحقیقی که توسط موسسه ی کار و خانواده صورت گرفت به این نتیجه رسید که حتی هنگامی که یک زن شاغل، همسر دارد باز هم بیشتر مسئولیت های خرید، پخت و پز و نظافت و پرداخت صورت حساب ها را بر عهده دارد. از قدیم می گفتند پدر از طلوع خورشید تا غروب خورشید کار می کند اما کار مادر هیچ وقت تمام نمی شود.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 10 آبان 1395 توسط