آیا اخیرا بیش از پیش احساس خستگی می کنید؟

stress

آیا ظرفیت تان کمتر از حد معمول شده است؟ آیا نگرانی بیشتری دارید؟ از زندگی کمتر لذت می برید؟ اگر این روزها استرس بیشتری حس می کنید شما تنها نیستید. خود را جزء افراد پر استرس به شمار آورید. بیشتر مردم احساس می کنند که در زندگی شان استرس بیش از حدی وجود دارد. شاید استرس شما ناشی از شغل شما، زندگی شخصی تان یا فقط مربوط به نداشتن وقت کافی برای کارهایی که مجبور به انجامشان هستید (یا می خواهید انجام دهید) است، می توانید کمک بگیرید. خدا را شکر، می توانید بیشتر استرس زندگی تان را حذف یا آن را به حداقل برسانید و استرس باقیمانده را مدیریت کنید. این فصل به شما کمک می کند در جهت درستی، حرکت خود را آغاز کنید.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 10 آبان 1395 توسط