بازسازی عروقی آلت تناسلی

 

 

two-surgeons-in-blue-surgical-gowns

ناتوانی جنسی با منشاء عروقی ثانویه به نارسایی شریانی یا نشت غیر طبیعی وریدی است.

نارسایی شریانی

خونرسانی به آلت تناسلی و اجسام غاری از عروق آئورت ایلیاک مشترک شروع و به شریان هیپوگاستریک، شرمی داخلی، شریان پیشابراهی، پیازی، شریان پشتی آلت و شریان غاری منتهی می شود. پلاک های اترومی اغلب در تنه شریانی آئورت و ایلیاک ایجاد می شوند ولی ضایعات آرتریواسکلروتیک بیشتر در شریان هیپوگاستریک و شرمی خصوصا در افراد دیابتیک و فشار خونی دیده می شوند. اختلالات شریانی در افراد جوان به دو علت ایجاد می گردند:

الف- به دنبال شکستگی لگن و یا جدا شدن استخوان عانه شریان شرمی آسیب می بیند.

ب- هیپوپلازی یا آپلازی یکی یا هر دو شریان غاری که باعث ناتوانی جنسی اولیه می شود.

بر اساس مطالعات رومیو آپلازی یک طرفه شریان غاری همیشه همراه با اختلال در نعوظ می باشد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

 

 

 

 

ارسال شده در 10 آبان 1395 توسط