خارج شدن پروتز آلت تناسلی

rawimage

در موارد نادری ممکن است غلاف آلبوژینه سوراخ شده پروتز خارج شود. این عارضه خصوصا در بیماران قطع نخاعی که ناحیه تناسلی بی حس است به علت فشار لباسها به مدت طولانی روی آلت تناسلی ایجاد می شود. اتساع بیش از اندازه قسمت انتهایی اجسام غاری و جاگذاری پروتزهای بزرگ هم ممکن است باعث این عارضه شود. در صورت پیدایش علائم برجستگی و سستی در غلاف آلبوژینه قبل از خارج شدن پروتز می توان با برداشتن تکه ای از غلاف آلبوژینه که سست شده مانع خروج پروتز شد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 9 آبان 1395 توسط