عفونت پروتز آلت تناسلی

143866

زخمهایی که درون آنها جسم خارجی وجود داشته باشد بیشتر از زخمهای معمولی مستعد عفونت هستند. برای جلوگیری از عفونت باید استریلیتی در موقع عمل دقیقا رعایت شود. در صورت وجود زخم در ناحیه تناسلی تا بهبود زخم عمل باید به تعویق افتد. عفونت تقریبا در یک درصد بیماران ایجاد می شود، خصوصا بیماران دیابتیک شانس بیشتری برای کسب عفونت دارند. در صورت ایجاد عفونت و خروج ترشحات چرکی از زخم، پروتزها باید خارج شوند. 3 الی چهار ماه بعد از بهبود زخم می توان پروتزها را مجددا در داخل اجسام غاری کاشت. اتساع اجسام غاری برای بار دوم مشکل تر خواهد بود.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 9 آبان 1395 توسط