انواع روشهای جراحی برای جاسازی پروتز آلت تناسلی

health

الف) جاسازی از راه میاندوراه

این روش ابتدا توسط small گزارش شد. قبل از عمل به علت نزدیکی میاندوراه به سوراخ مقعد باید اطراف میاندوراه دقیقا پوشیده شود. از عوارض این عمل آسیب به پیشابراه پیازی می باشد بنابراین قبل از عمل باید سوند فولبی در پیشابراه گذاشته شود. اجسام غاری را در ناحیه کورورا باز کرده و سپس داخل آنها را با دیلاتاتور هگار گشاد می کنیم. باید توجه داشت که داخل اجسام غاری تا قسمت انتهای آن یعنی زیر کلاهک و قسمت ابتدای آن یعنی داخل کوروراها گشاد شوند. پس از جاگذاری پروتز مناسب با طول جسم غاری محل زخم را با آنتی بیوتیک شسته، زخم در چند لایه با نخ قابل جذب پلی گلیکولیک یا دگزان دوخته می شود.

ب) جاسازی از راه آلت تناسلی

در این روش با شکاف در سطح پشتی آلت یا در محل انتهای آلت زیر شیار کورونال یا در محل اتصال آلت به استخوان عانه پروتز در داخل اجسام غاری کاشته می شود. در این روش شکاف در سطح طرفی پشتی جسم غاری داده می شود.

در صورتی که به دنبال پریاپیسم یا پلاک پیرونی فیبروز در اجسام غاری ایجاد شده باشد اتساع اجسام غاری مشکل خواهد بود. در این موارد از مته های سوراخ کننده برای اتساع اجسام غاری استفاده می شود.

عوارض

عوارض کاشتن پروتز شامل عفونت، درد، خارج شدن پروتز و سندرم S.S.I است.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 9 آبان 1395 توسط