ایجاد نعوظ به وسیله مکنده با فشار منفی

 

web-depressed-man-rf-corbis-generic

به وسیله دستگاه مکنده در اطراف آلت تناسلی فشار منفی ایجاد می کنند. به دنبال فشار منفی آلت پر خون شده، نعوظ ایجاد می شود سپس برای بقاء نعوظ قسمت انتهایی ریشه آلت به وسیله باند کشی می بندند به طوری که خون داخل اجسام غاری خارج نشود.

در یک بررسی انجام شده 68 درصد از کسانی که از این روش برای ایجاد نعوظ استفاده کرده بودند قادر به انجام تماس جنسی بوده و از آن رضایت داشتند ولی در مطالعات دیگر ادعا شده که درصد کمی از بیماران از این روش رضایت داشته و حاضر به انجام آن بوده اند.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 9 آبان 1395 توسط