رفتار درمانی و مشکلات جنسی

r4v2z4yy1ed6se0tiy6

رفتار درمانگران تصور می کنند که اختلال کنشی جنسی یک رفتار ناهنجار آموخته شده است. ابتدا از رفتار درمانی برای ترسهای غیر طبیعی  استفاده می شد. در این روش، درمانگر با استفاده از روشهای تواتری سلسله مراتبی از وضعیت های موجد اضطراب را برای بیمار ایجاد می کند که شامل شرایطی  است که باعث خفیف ترین اضطراب می شوند مثل بوسیدن- تا شرایطی که باعث شدیدترین اضطراب می گردند مثل دخول آلت به مهبل، سپس از طریق یک برنامه استاندارد سعی در حساسیت زدایی بیمار می کند. در این روش یک شریک جنسی علاقه مند برای کمک به بیمار در جهت رسیدن به اهداف درمان همراه با فعالیت جنسی در خانه ضروری است.

Brady دریافت که روشهای رفتار درمانی در درمان بیماران مبتلا به مهار شدید ارگاسم زمانی که این احساسات همراه اضطراب، خشم و تنفر باشد موفقیت آمیز است.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 9 آبان 1395 توسط