سکس درمانی زوجین برای درمان مشکلات جنسی

Two people sitting at the table talking. 3d image. White background.

اساس نظری سکس درمانی زوجین، مفهوم واحد زناشویی یا جفت به عنوان هدف درمان است. روش سکس درمانی زوجین توسط ماستروجانسون ابداع و توسعه یافت.

در این روش زن و شوهر هر دو در رابطه ای که در آن مشکل جنسی وجود دارد درگیر هستند بنابراین هر دو باید در برنامه درمانی شرکت کنند. مشکل جنسی اغلب نشانه فقدان هماهنگی یا عدم درک ازدواج است و رابطه زناشویی به عنوان یک واحد درمان می شود. در مصاحبه با زن و شوهر وجوه روانی و فیزیکی عمل جنسی مورد بحث قرار می گیرد و آموزشهایی در زمینه جنسی به آنها داده می شود. این دستورها مرتبا در تماس با بیماران پیگیری می گردد. در شروع درمان هر یک به تنهایی مورد مصاحبه قرار می گیرند. تاریخچه کامل جنسی گرفته شده بعدا این تاریخچه به زوجین منعکس می شود. جلسات فردی نیز درمانگر را قادر می سازد که اسلوب زندگی بیمار را درک کرده، دستورهای متناسب با این اسلوب بدهد.

برای کمک به مشکل اختصاصی زوجین تمرینات خاصی به آنها داده می شود. اختلالات کنشی جنسی اغلب همراه ترس از عدم کفایت کارایی جنسی است لذا زوجین از هر نوع بازی جنسی غیر از آنچه درمانگر تجویز می کند منع می شوند.

ابتدا زوجین یاد می گیرند که لذت جنسی داده و بگیرند بدون اینکه نیازی به دخول در مهبل باشد. تمرینات ابتدایی معمولا متمرکز با بالا بردن هوشیاری حسی نسبت به لمس، دیدن، صدا و بوست. در طی این تمرینات سعی در کاهش اضطراب فرد به ناتوانی جنسی می شود.

تمرینات خاص با توجه به مشکلات موجود متفاوت خواهد بود.

برای مثال در مورد انزال زودرس مردان باید در حین تماس جنسی مرتبا کلاهک آلت فشرده شود یا در حین تحریک، تماس جنسی قطع گردد.

اهداف درمان:

هدف اصلی درمان همیشه شروع یک روند آموزشی، کاهش ترس در مورد کارایی در هر دو جنس و تسهیل  ارتباط زن و شوهر در زمینه های جنسی و غیر جنسی است. در هر جلسه تمرینات جدیدی داده می شود و مشکلات و رضایتهای جنسی و غیر جنسی در دیگر زمینه های زندگی مورد بحث قرار می گیرد. بتدریج زوجین ارتباط کلامی و جنسی را در حدی که هر دو ارضاء شوند یاد می گیرند.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 9 آبان 1395 توسط