بررسی عملی شریانهای آلت تناسلی

health1

بررسی عملی شریانهای آلت تناسلی با آزمایش شستشوی گزنون در حین تحریک جنسی و تزریق پاپاورین یا پروستاگلاندین انجام می شود.

بعد از تزریق پاپاورین عدم نعوظ کمکی به تشخیص علت ناتوانی جنسی نمی کند ولی نعوظ کافی به دنبال تزریق پاپاورین نشان دهنده جریان خون شریانی کافی و سیستم وریدی رسا می باشد.

ساده ترین و حساس ترین وسیله برای تمایز اختلالات شریانی از وریدی داپلکس داپلر سونوگرافی می باشد. به وسیله داپلکس داپلر سونوگرافی می توان به طور عملی قبل و بعد از تزریق مواد منقبض کننده عروقی ساختمان آلت تناسلی را بررسی نمود. چون قطر و سرعت جریان خون آلت تناسلی در مراحل مختلف نعوظ تغییر می کند بنابراین 5 دقیقه بعد از تزریق پاپاورین و در صورت لزوم همزمان با تحریک ناحیه تناسلی توسط خود بیمار داپلکس داپلر سونوگرافی انجام می شود. معیارهای طبیعی قطر و سرعت جریان خون در شریان عمقی آلت تناسلی در یک مرد بالغ و سالم عبارتند از:

1- پس از تزریق قطر شریان بیشتر از 08/0 سانتیمتر می باشد.

2- بالاترین نقطه منحنی عبور جریان خون در شریانها بیش از 30 سانتیمتر در ثانیه است.

3- شریانها دارای ضربان قوی و قابل مشاهده در حین سونوگرافی می باشند. مزیتهای این آزمایش غیر تهاجمی و حساس بودن آن می باشد و عیوب آن هم قیمت زیاد دستگاه و وابستگی نتیجه آزمایش به تجربه سونولوژیست می باشد. فقط در صورتی که سابقه ضربه شدید به لگن، شک به وجود ضایعه محدود شریانی در یک بیمار جوان و یا قصد اعمال جراحی برای بازسازی عروقی وجود داشته باشد اندیکاسیون آرتریوگرافی شریان پودندال وجود دارد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 9 آبان 1395 توسط