گروههای بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی

share-kidney-failure

بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی بسته به نوع درمان آنها در سه گروه مجزا قرار می گیرند:

گروه اول بیمارانی هستند که تحت درمانهای محافظه کارانه قرار داشته هنوز به دیالیز نیازی پیدا نکرده اند.

گروه دوم بیمارانی می باشند که حیات آنها بسته به دیالیز می باشد.

گروه سوم بیمارانی هستند که تحت عمل پیوند کلیه موفقیت آمیز قرار گرفته اند در این مبحث اعمال جنسی در هر کدام از این گروهها مورد بررسی قرار می گیرند.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

 

 

 

ارسال شده در 8 آبان 1395 توسط