اثر داروها در اعمال جنسی

a-tower-of-pills

گزارشهای متعددی از اثر داروها روی اعمال جنسی منتشر شده است در این مبحث گروههای اصلی دارویی که اثرات آنها روی اعمال جنسی ثابت شده تحت بررسی قرار خواهند گرفت. در موقع بررسی بیماران مبتلا به ناتوانی جنسی باید شرح حال دقیقی از داروهایی که مصرف کرده گرفته شود خصوصا طول مدت و مقدار داروی مصرف شده باید مشخص شود. تماس با سرب و داروهای علف کُش در محیط زندگی ممکن است باعث اختلال جنسی در مردان گردد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 8 آبان 1395 توسط