بیماران مبتلا به ضایعات نخاعی

doctor-with-xray

قطع عصب شرمی باعث تغییر در توانایی نعوظ می شود، ناتوانی جنسی از عواض قطع اسفنگتر خارجی است که در درمان دیس سینرژیسم عضله دتروزوز با اسفنگتر خارجی بکار می رود.

اگر اسفنگتروتومی در ساعت 3 و 9 انجام گیرد، 4/21 درصد احتمال ناتوانی جنسی وجود دارد ولی اگر فقط در ساعت 12 انجام گیرد احتمال ناتوانی جنسی صفر تا پنج درصد خواهد بود.

امروزه جهت درمان این بیماران از پروتز استفاده می شود. انواع پروتزهای نیمه سخت قابل اتساع و خم شونده طراحی شده و در دسترس می باشند.

با وجود عفونتهای راجعه ادراری و زخمهای بستر در این بیماران باز هم نتایج استفاده از پروتز در آلت اگر توسط جراح با تجربه انجام شود رضایت بخش خواهد بود.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 8 آبان 1395 توسط