اعمال جنسی در بیماران مبتلا به اسکلروز مولتیپل

man-sleeps-at-work

 

Vas و همکاران ادعا کرده اند که مهمترین علت ناتوانی جنسی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیز ضایعه در شاخ طرفی نخاع ناحیه کمری و در مواردی کاهش سطح تستوسترون است.

همچنین ادعا شده که عوامل پسیکوژنیک هم در ناتوانی جنسی این بیماران دخالت دارند. ۹۱ درصد بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز، اختلال در اعمال جنسی و ۷۸ درصد اختلال در اعمال مثانه دارند. لوییس و همکاران در بررسی ۳۰۲ بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروز دریافتند که ۹۱ درصد مردان و ۲۷ درصد زنان دچار اشکال در روابط جنسی بودند. ۵۰ درصد مردان هیچ گونه روابط جنسی نداشتند، ۶۶ درصد مردان مبتلا به اختلال در نعوظ بودند و فقط ۲۰ درصد مردان دارای نعوظ طبیعی بودند. ۳۳ درصد زنان به حالت ارگاسم نمی رسیدند و ۲۷ درصد آنها هم میلی جنسی نداشتند. در ضمن هیچ گونه ارتباطی بین شیوع اختلالات جنسی و طول مدت بیماری ملاحظه نشد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در ۹ آبان ۱۳۹۵ توسط مطلب نویس