اعمال جنسی در بیماران مبتلا به اسکلروز مولتیپل

man-sleeps-at-work

 

Vas و همکاران ادعا کرده اند که مهمترین علت ناتوانی جنسی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیز ضایعه در شاخ طرفی نخاع ناحیه کمری و در مواردی کاهش سطح تستوسترون است.

همچنین ادعا شده که عوامل پسیکوژنیک هم در ناتوانی جنسی این بیماران دخالت دارند. 91 درصد بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز، اختلال در اعمال جنسی و 78 درصد اختلال در اعمال مثانه دارند. لوییس و همکاران در بررسی 302 بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروز دریافتند که 91 درصد مردان و 27 درصد زنان دچار اشکال در روابط جنسی بودند. 50 درصد مردان هیچ گونه روابط جنسی نداشتند، 66 درصد مردان مبتلا به اختلال در نعوظ بودند و فقط 20 درصد مردان دارای نعوظ طبیعی بودند. 33 درصد زنان به حالت ارگاسم نمی رسیدند و 27 درصد آنها هم میلی جنسی نداشتند. در ضمن هیچ گونه ارتباطی بین شیوع اختلالات جنسی و طول مدت بیماری ملاحظه نشد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 8 آبان 1395 توسط