پاتوفیزیولوژی ضربه های نخاعی

spine-vertebrae

فونکسیون اعمال جنسی، بستگی به محل ضایعه و کامل یا ناقص بودن آسیب نخاعی دارد. ضایعات نخاعی بالاتر از Conus Medullaris پس از بهبود مرحله شوک نخاعی باعث آسیب عصبی از نوع upper motor و ضایعات پایین تر از Conus Medullaris سبب آسیب عصبی از نوع lower motor می شوند.

ضایعات نخاعی در حد مهره های L1 باعث مخلوطی از آسیب های عصبی upper , lower motor می شوند.

ضایعات عصبی upper motor ممکن است پس از مدتی به علت کم خونی در نواحی پایین تر نخاع به نوع lower motor تبدیل گردند. بلافاصله بعد از آسیب به نخاع بدون توجه به محث ضایعه تمام رفلکس های عضلانی و احشایی از بین می روند به این حالت شوک نخاعی می گویند. پس از گذشت چند روز الی چند ماه از شوک نخاعی، بسته به محل ضایعه اختلالات عصبی upper motor یا lower motor ظاهر می شوند.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 7 آبان 1395 توسط