تاثیر بیماریهای عصبی بر مشکلات جنسی مردان

balint-radu11

بیماریهای عصبی تقریبا روی تمام جنبه های اعمال جنسی مردان اثر می گذارند و می توانند باعث تاخیر یا تسریع در بلوغ، هیپوگونادیسم، کاهش میلی جنسی، اختلال در نعوظ و خارج شدن مایع منی بشوند. بنابراین هر مردی که از اختلالات نعوظ شکایت دارد باید تحت معاینه دقیق از نظر بیماریهای عصبی قرار گیرد. علاوه بر معاینه عصبی رفکلس های ناحیه تناسلی نیز باید بررسی شوند.

اسکلروز مولتیپل و صرع از بیماریهای عصبی هستند که باعث اختلالات جنسی می شوند. صفت مشخصه اسکلروز مولتیپل دوره های عود و بهبود است و امکان دارد در مرحله عود بیمار از ناتوانی جنسی شکایت داشته باشد. اما به علت موقتی بودن دوره حمله در مراحل اولیه بیماری ممکن است ناتوانی جنسی اشتباها به اختلالات پسیکوژنیک نسبت داده شود. صرع هم می تواند باعث اختلالات جنسی شود.

در یک مطالعه حدود دو سوم از کل 36 بیمار مبتلا به صرع لوب تمپورال از اختلالات جنسی شکایت داشتند. در مطالعات بعدی اثر داروهای ضد تشنج روی اعمال جنسی تحت بررسی قرار گرفت. از 67 بیمار مبتلا به انواع صرعها بجز صرع لوب تمپورال با وجود مصرف داروهای ضد تشنج فقط تعداد کمی از بیماران مبتلا به ناتوانی جنسی بودند. فنی توئین با افزاش سطح گلوبولین های متصل شونده به استروئیدهای جنسی باعث کاهش میل و توانایی جنسی می شود. پس اگر بیمار مبتلا به صرع در موقع مصرف فنی توئین از ناتوانی جنسی شکایت داشت باید از کار با مازپین یا بنزودیازپین به جای داروی قبلی استفاده شود.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

 

ارسال شده در 7 آبان 1395 توسط