شایع ترین بیماریهایی که باعث ناتوانی جنسی می شوند

doctor

شایع ترین بیماریهایی که باعث ناتوانی جنسی می شوند، آرترواسکلروز، دیابت شیرین، بیماریهای سیستم عصبی و الکلیسم می باشند.

هر بیماری حاد یا مزمنی می تواند با اثر مستقیم بر اعضاء تناسلی یا اثر غیرمستقیم بر ضمیر خودآگاه یا ناخودآگاه بیمار سبب ناتوانی جنسی شود. اگر چه بالا رفتن سن، یک بیماری نیست اما به علت ارتباط آن با ناتوانی جنسی به طور مختصر شرح داده می شود.

بر اساس مطالعات Insey با بال رفتن سن ناتوانی جنسی هم شایع تر می شود. شیوع ناتوانی جنسی از 5/1 درصد در سن چهل سالگی به 25 درصد در سن هفتاد سالگی می رسد. Pearlman , Kobashi با بررسی 281 بیمار دریافتند که تعداد تماسهای جنسی با بالا رفتن سن کاهش می یابد به طوری که 88 درصد مردان بیست ساله، 80 درصد مردان چهل ساله 68 درصد مردان پنجاه ساله، 50 درصد مردان شصت ساله، 25 درصد مردان هفتاد ساله و 10 درصد مردان هشتاد ساله قادر به انجام تماس جنسی بیش از یک بار در هفته می باشند.

در توضیح علت این حالات، کاهش حس لامسه دستگاه تناسلی و کاهش سطح تستوسترون مطرح شده است.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 7 آبان 1395 توسط